Kriterier for DGNB certificering

Visne mælkebøtter på en græsmark

De fem kriterier bag DGNB certificering er følgende:

  1. Social og funktionel kvalitet
  2. Miljømæssig kvalitet
  3. Økonomisk kvalitet
  4. Teknisk kvalitet
  5. Proceskvalitet

SOCIAL OG FUNKTIONEL KVALITET: Isocell papirisolering kan bidrage med bedre indeklima og lyd - ingen afgasning A+

Den sociale og funktionelle kvalitet handler om at øge værdien af bygningen for brugerne. Det gælder brugertilfredshed, velbefindende, højere produktivitet og lavere sygefravær som følge af bl.a. bedre indeklima, øget fleksibilitet, tilgængelighed for alle samt tryghed og sikkerhed.

MILJØMÆSSIG KVALITET: Isocell papirisolering har lavt CO2 aftryk og vil bidrage væsentligt til CO2 besparelsen i byggeriet

Den miljømæssige kvalitet sikrer, at bygningens påvirkning på både det globale og det lokale miljø er mindst mulig. Heri indgår også den miljømæssige påvirkning fra bygningens drift og materialer. Den miljømæssige kvalitet omfatter en vurdering af bygningens energieffektivitet, dens ressourceforbrug, dens brug af fornyelige ressourcer samt hvordan den påvirker den lokale biodiversitet.

ØKONOMISK KVALITET: Isocell papirisolering kan suges ud og genbygges og indgå i cirkulær økonomi

Ved en vurdering af den økonomiske kvalitet indgår en vurdering af bygningens samlede levetidsomkostninger. Heri indgår også, hvor god bygningen er til at holde sin værdi, eksempelvis ved at være fleksibel i sine fremtidige anvendelsesmuligheder. Vurderingskriterierne omfatter bl.a. byggeprojektets evne til at minimere driftsomkostninger, muligheden for højere udlejningspriser, bedre mulighed for udlejning og forøget produktivitet hos brugerne af bygningen.

TEKNISK KVALITET: Isocell papirisolering kan bidrage til konstruktionskvaliteten med sine egenskaber

Den tekniske kvalitet er en vurdering af kvaliteten af de tekniske løsninger i bygningen. Det drejer sig både om selve konstruktionen, men også om hvor let det er at vedligeholde bygningen samt om, hvordan og hvor let bygningsdele kan skilles ad og udskiftes.

Vi står naturligvis altid klar med rådgivning og kan træffes på tlf.: 48 14 11 88 / 97 12 65 00 eller info@nviro.dk