Isolering mellem etager

Fryser du om tæerne, når du går på dit gulv på 1. salen af dit hus? Huse ældre end 1985 mangler ofte isolering op til fuld højde i etageadskillelse.

Hvid kop fyldt med kaffe

Det betyder, at både loft og gulv kan være udsat for konstant nedkøling via de træk-vinde, der suser gennem den uisolerede etageadskillelse. Vi kan også foretage en såkaldt randisolering i en etageadskillelse mellem 2 rum, fx stueplan og 1. sal.

Isolering af etageadskillelse

Papirisolering indblæses i den yderste del af etageadskillelsen i begge sider af huset langs tagudhænget således, at de yderste 1-1,5 meter i etageadskillelsen fyldes helt op med isolering.

Vi sikrer, at der fyldes ca. ½ meter længere ind under gulvet, end hvor skunkvæggen stopper. Dermed kan man eliminere den konstante trækvind inde i etageadskillelsen, som medfører kolde gulve på 1. salen, samt varmetab fra stueplan, da loftet i stueplan netop er en del af etageadskillelsen.

Isolering af skunk

I samme forbindelse kan vi undersøge isoleringsforholdene i skunken. Er skunken uisoleret eller mangelfuldt isoleret vil det betyde et markant varmetab, fordi skunken er en del af klimaskærmen, som går direkte ud mod taget. Det er derfor vigtigt at efterisolere både etageadskillelse og skunke på optimal vis.

Lad os tjekke isoleringen i dit hus og vurdere, om det kan betale sig for dig at få isolering mellem etager.

Bestil et gratis isoleringstjek her!