Biobaseret isolering til private og
industri er en del af bæredygtig fremtid

CO2-reduktion er et af de vigtige elementer i reduceret klimaaftryk fremover. Her er den biobaserede isolering
et godt eksempel, som ikke kræver høj energi ved produktionen i forhold til traditionelle isoleringsmaterialer.

Også når det gælder isolering, er der muligheder for at vælge løsninger, som ikke er så CO2-belastende som andre, og desuden har andre fordele, som kan være interessante for flere kundetyper. Primært handler det om, at de biobaserede isoleringsmaterialer blandt andet kommer fra træfibre, som stammer fra skove, som forvaltes bæredygtigt og har et genplantningsprogram.
Vi tænker meget over den cirkulære økonomi, og sørger også for at genbruge papir m.m. i vores produktion af isoleringsmaterialerne. Vi benytter grantræer fra Norge, hvor vi er sikre på processen omkring fældning og genplantning, så det indgår i vores cirkulære plan. Det sikrer lavt energiforbrug ved produktionen, da der ikke skal anvendes så meget energi. Vi arbejder naturligvis også meget med vores eget klimaregnskab og med at reducere vores egen CO2-udledning – noget der går igen i hele vores koncern, Nordic Wood Industries,” fortæller Jens Engbo Norddal, administrerende direktør hos Nviro.


Klar til DGNB-certificeringer og kundernes fokus på forretning
EPD (miljøvaredeklarationer) er i dag forudsætningen for DGNB-certificering og hele livscyklustankegangen, og derfor lukrerer Nviro også på de fordele, de har, med
deres råstof og produktion, så produkterne indgår positivt i de forskellige ordninger, siger Jens Engbo Norddal:
”Der er mange elementer i hele denne her bæredygtighedstankegang, som også skal passe til en fornuftig forretningsplan, og alle ressource skal tænkes med i dag.
Effektiviseringen med granulater, som går dobbelt så hurtigt at isolere et loft med, sparer antallet af medarbejdere. Og det er svært at få tømrere i dag – isolatører er hurtigere at uddanne.”


Passer også til præfabrikation og planer om produktion i Danmark
Der er to typer af maskiner i dag til henholdsvis levering til byggepladser til in situ arbejde og til industrien, hvor isoleringen kan anvendes i præfabrikerede elementer, og det er en del af fremtidens bæredygtige byggeri. ”For det første sparer man penge ved at producere præfabrikerede elementer under tørre forhold, som kan leveres til byggepladsen, hvor det er hurtigt at lukke byggeriet af
og begynde den indvendige aptering m.m. Det er en del af vores satsning fremover, men der er også
andre perspektiver for os i forhold til for eksempel at have egne produktionsfaciliter i Danmark, så leveringen og de fordele der følger med det er mere stabil. Det handler både om logistik og fragtpriser. Vi ser frem til den udvikling, hvor der vil være endnu større fokus på produkter, som bidrager til CO2-reduktion i byggeriet fremover
,” understreger Jens Engbo Norddal