Grønt håb for etagedæk

Realdania står bag projektet ”Mini CO2 Etagehus Træ”, hvor der er indblæst celluloseisolering fra Nviro, og der er foretaget nye akustikmålinger, som viser, at de biobaserede etagedæk overholder Bygningsreglementets krav. De biobaserede etagedæksopbygninger er blevet testet i akustiklaboratoriet på Danmarks Tekniske Universitet og viser, i hvor høj grad det er muligt at minimere klimabelastningen i etagedæk – det åbner helt nye veje for byggebranchen!

Du kan læse mere om forsøgsbyggeriet her