Nviro jubler over nye brandtests

”En test er bedre end 1.000 antagelser”

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut har for nylig gennemført en række omfattende brandtests på biobaserede isoleringskonstruktioner. Undersøgelserne viser, at de biobaserede konstruktioner af blandt andet papiruld lever op til de ønskede funktionskrav og kan dermed erstatte konventionelle isoleringstyper i etagebyggeri. Det glæder man sig over hos isoleringsleverandøren Nviro, som håber, at de nye testresultater vil mane tidligere fordomme om brandsikkerhed i jorden.

Byggebranchen står for 30 procent af Danmarks samlede CO2-udledning, og hvis der for alvor skal skæres i denne, skal biobaserede byggematerialer have en endnu større andel i fremtidigt byggeri. For at accelerere det biobaserede byggeri har Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og entreprenørvirksomheden Logik & Co. oprettet det nationale projekt Wood:UpHigh. Formålet er at samle dokumentation for, at sammensatte biobaserede konstruktioner kan finde bredere og nemmere anvendelse i etagebyggeri.

I projektet har blandt andre isoleringsleverandøren Nviro bidraget med sparring og leveret biobaserede isoleringskonstruktioner med papiruld og træfiberisolering, som for nylig har været igennem omfattende brandtests i DBIs prøvningshal i Hvidovre.

Testene viser, at en brand i forskellige trækonstruktioner kombineret med biobaseret materiale af blandt andet ålegræs, træfibre og papiruld lever op til de ønskede funktionskrav. Ifølge DBIs egen konklusion kan de biobaserede isoleringsmaterialer således erstatte eksempelvis stenuld, hvis de pakkes ind i gips eller lerpuds.

De nye undersøgelser vækker glæde hos Nviro, som er særligt begejstret for, at resultaterne omfatter hele branchen – og ikke blot et enkeltstående produkt. Det vil ifølge Nviro forhåbentlig skabe en endnu større tryghed generelt ved træbyggeri og biobaserede isoleringsløsninger:

De nye brandtests er egentlig ikke ny viden for os hos Nviro, men dét, at vi nu har konklusionerne fra et uafhængigt dansk institut som DBI, er godt nyt for hele den biobaserede isoleringsbranche. Det er utrolig positivt, at de biobaserede produkter bliver belyst, og at vi får øget viden om brandsikkerheden på alt fra ålegræs til papiruld. Det er vigtigt, at vi handler ud fra en vidensbaseret tilgang – og ikke en følelsesbaseret tilgang – for, at vi kan udbrede mere klimavenlige byggematerialer. Og her er en test bedre end 1.000 antagelser, siger teknisk direktør hos Nviro, Per Thomsen.

Ildebrand er ligeglad med landegrænser

Nviro, der er en del af Nordic Wood Industries, forhandler biobaseret isolering produceret af henholdsvis genbrugsaviser fra Isocell, og træfibre fra Hunton, til både ind- og udlandet. Ifølge Per Thomsen møder Nviro flere fordomme om brandsikkerheden på isoleringsløsningerne i Danmark. I udlandet oplever virksomheden generelt både et større kendskab til og mere erfaring med biobaseret isolering.

Materialerne og principperne for de konstruktionsopbygninger, som er testet, er anvendt mange steder i verden, blandt andet Tyskland og Østrig – og biobaseret isolering er generelt stærkt efterspurgt i udlandet. Men i Danmark har man tidligere været lidt mere tilbageholdende, måske på grund af manglende kendskab til brandsikkerheden. Men en brand brænder på præcis samme måde uanset landegrænse, siger Per Thomsen og fortsætter:

– Et projekt som Wood:UpHigh er uden tvivl med til at åbne op for endnu flere muligheder for branchen som helhed. Rigtig mange bygherrer vil gerne bygge med flere biobaserede materialer og isolering, men det tager tid og ressourcer for en bygherre at sætte sig ind i området. Derfor er det her projekt helt unikt og vil forhåbentlig være med til at understrege de biobaserede løsninger som lige så sikre som mere traditionelle isoleringsløsninger.

Wood:UpHigh-projektet er støttet af Realdania samt Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Projektet ledes af DBI, som varetager alle projektets aktiviteter, imens Logik & Co. varetager konstruktionen af testemner til brandtestene i samarbejde med en bred følgegruppe, der repræsenterer både know-how og know-why om biobaseret byggeri, heriblandt Nviro.