Reduction Roadmap

Nviro bakker stærkt op om Reduction Roadmap, hvis formål er at sænke klimaaftrykket i byggebranchen.


Reduction Roadmap ønsker strammere klimakrav i byggelovgivningen og peger på, at nybyggeri skal udlede under 5,8 kg CO2-ækv./m2/år for at overholde Paris-aftalen fremfor den aktuelle grænseværdi på 12,0 CO2-ækv./m2/år.

Da en gennemsnitlig bygning i dag udleder 9,5 kg CO2-ækv./m2/år, er der en kløft mellem byggelovgivningen og klimavidenskaben. Derfor bakker vi sammen med resten af Nordic Wood Industries op om, at lovgivningen skal følge klimavidenskaben, så CO2-aftrykket fra byggeriet kan reduceres yderligere.

Find flere informationer om Reduction Roadmap her 🔗