Positiv brandtest skal mane fordomme til jorden

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut har gennemført en række omfattende brandtests på biobaserede isoleringskonstruktioner. Undersøgelserne viser, at de biobaserede konstruktioner af blandt andet papirisolering lever op til de ønskede funktionskrav og kan dermed erstatte konventionelle isoleringstyper i etagebyggeri.

Dette glæder vi os over hos Nviro, da brandtestene kan være med til at skabe endnu større tryghed generelt ved træbyggeri og biobaserede isoleringsløsninger.

”Det er utrolig positivt, at de biobaserede produkter bliver belyst, og at vi får øget viden om brandsikkerheden på alt fra ålegræs til papirisolering. Det er vigtigt, at vi handler ud fra en vidensbaseret tilgang – og ikke en følelsesbaseret tilgang – for, at vi kan udbrede mere klimavenlige byggematerialer. Og her er en test bedre end 1.000 antagelser”, siger teknisk direktør hos Nviro, Per Thomsen.

Læs mere herunder 🔗
https://lnkd.in/d3JFDR-6