Ny rapport fra Rambøll

En ny rapport fra Ramboll viser, at der er markante klimamæssige fordele ved at vælge biobaserede isoleringsmaterialer til byggerier!

Resultaterne fra rapporten viser blandt andet, at enfamiliehuse kan opnå en besparelse på hele syv procent i klimapåvirkning blot ved at udskifte deres isoleringsmateriale fra mineraluld til træfiber- eller papirisolering.

”Rapporten understreger, at der er store fordele at hente ved at indtænke biobaserede isoleringsløsninger i byggeprojekter. Herigennem kan man både opnå CO2-minimering og indeklimaoptimering, alt imens man fastholder en cirkulær tankegang med brugen af fornybare materialer som træfibre og cellulose”, lyder det fra Nviros administrerende direktør, Carsten Lundh Olesen.

Rapporten er udarbejdet for Træ i Byggeriet, TMI – Træ- og Møbelindustrien samt Dansk Træforening og præsenterer livscyklusvurderinger af seks forskellige bygningscases med hver fire variationer med tiltagende træanvendelse. Læs den her