2015-lavenergi enfamilies hus

Tømrer- og snedkermester Bjørn Hansen fra Hillerød har altid haft en drøm om at bygge sit eget hus uden brug af dampspærre, med miljøvenlige byggematerialer og så energivenligt som muligt. I 2014/2015 fik han mulighed for at realisere drømmen. Her indgik Papiruld som isoleringsmateriale.

Pejs i stue

Huset er på 180 m² og opført på en måde, som ikke tidligere er prøvet. Alle indvendige vægge er af fibergips, som er limet sammen i hjørnerne istedet for at fuge dem sammen, som man normalt gør. ”Det har vi gjort for at få huset så tæt som overhovedet muligt,” forklarer Bjørn Hansen.

Det var Bjørn Hansens ønske at bygge et hus uden brug af damspærre, og derfor faldt valget på Papiruld som isoleringsmateriale. Der er isoleret følgende:

• 100 m² strøgulv isoleret med 100 mm Papiruld
• 44 m² loft isoleret med 500 mm Papiruld
• 138 m² skråtag isoleret med 420 mm Papiruld
• 86 m² ydervæg isoleret med 345 mm Papiruld
• 61 m² gavl isoleret med 290 mm Papiruld

Huset er efterfølgende trykprøvet og har en tæthed på 0,319 l/s pr. m². Det betyder, at huset er bedre end tæthedskravet for 2020-byggeri, som ligger på 0,5 l/s pr. m². ”Det har været målet at bygge et hus, der er så tæt som overhovedet muligt, men det her er alligevel over min forventning,” siger Bjørn Hansen.

En beregning af husets energiforbrug viser, at det overholder 2015-kravet til lavenergi-byggeri. ”Det er næsten umuligt at ramme 2020-kravene uden, at væggene bliver en meter brede, så jeg er rigtig godt tilfreds med husets energiforbrug,” slutter Bjørn Hansen, som i øvrigt forventer, at udgifterne til opvarmning af huset vil ligge på omkring 6.000-7.000 kr. pr. år.

Isoleringsarbejdet er udført af Papiruld Nordsjælland, som er en del af Papiruld Danmark A/S og autoriseret isolatør i Nordsjælland.