Andelsforening i Glostrup

Andelsforeningen ønskede at minimere problemer med råd og skimmel i ydervægge. En positiv sidegevinst var lavere varmeregning og en højere energimærkning af ejendommen.

Hulmursiolering ved Magnoliavej

Andelsforeningen på Magnoliavej 15-25 i Glostrup har opnået en højere energimærkning, en lavere varmeregning og kan minimere problemer omkring råd og skimmel i ydervægge.

Andelsforeningen er en klassisk etageejendom fra 1945 med 36 lejligheder, som i 2010 fik udarbejdet den lovpligtige energimærkning. Rapporten konkluderede, at facaden trængte til efterisolering.

Samme rapport estimerede en facadeisolering til at koste 420.000 kr., hvilket i første omgang var langt over budgettet for andelsforeningen. Det var derfor først i 2013, at foreningen igen begyndte at kigge på efterisolering, fordi et andet problem pressede sig på.

Foreningen havde nemlig tilbagevendende problemer med skimmelsvamp. Da varmeregningerne samtidigt var meget høje, undersøgte man, om hulmursisolering kunne være løsning på begge problemer.

Valget faldt på Papiruld dels pga. af prisen, men i særdeleshed pga. materialet, der kan optage og afgive fugt, hvormed der ikke kan gro skimmelsvamp i materialet. Dertil kommer, at selve udførelsen af hulmursisoleringen foregår via små huller i facade, som er næsten usynlige efterfølgende.

Samtidigt lagde andelsforeningen stor vægt på rådgivningen fra isolatøren, som anbefalede at tage kontakt til HMN Naturgas for rådgivning omkring energitilskud.

Tilbuddet fra den autoriserede Papiruldsisolatør lød på 160.000 kr. som omfattede både isolering af hulmur og loft. I prisen var fratrukket et energitilskud på 65.000 kr. Hele udgiften til isoleringsarbejdet er betalt hjem på mindre end to år, som følge af sparede varmeudgifter.

Andelsforeningen huser 36 ejerlejligheder, og der er efterisoleret 1.006 m² hulmur, hvori der er fyldt 1,6 tons Papiruld. Loftet på 720 m² er isoleret med 200 mm Papiruld svarende til 5 tons.

Arbejdet er udført af MP-Isolering, der er Papiruld Danmark A/S’ autoriserede isolatør i Glostrup.