Fredet ejendom – Hvedholm Slot

Ejerne af slottet ønskede at nedbringe den årlige varmeregning på ½ mio. kr. Slottet er fredet, og isoleringsarbejdet med Papiruld er udført med stor respekt for ejendommen. Allerede under isolereringsarbejdet kunne slottets ejere mærket effekten.

Pejs i stue

Ejerne af det fredede Hvedholm Slot på Fyn ønskede at nedbringe den årlige varmeregning på over ½ mio. kr. årligt. Slottet, som stammer fra 1580’erne, er totalt uisoleret, og man vil derfor nemt kunne nedbringe varmeregningen betragteligt.

Det er en speciel isoleringsopgave, idet det er en fredet bygning, og der ikke eksisterer tegninger over huset. Derudover fandt man skjulte bygningskonstruktioner, som først blev opdaget mens isoleringsarbejdet stod på.

Slottets ejere valgte Papiruld som isoleringsmateriale, fordi slottet ikke i forvejen har etableret dampspærre. Det er en stor fordel at anvende Papiruld, når bygningen ikke har dampspærre, eller man ikke kender til dampspærrens tilstand, fordi Papiruld kan optage og afgive fugt uden, at det går ud over isoleringsevnen.

Derudover blev Papiruld valgt, fordi slottes medarbejdere skal kunne foretage mindre reparationer, og nemt skal kunne fjerneisoleringsmaterialet og lægge det på plads igen.

Isoleringsarbejdet, som blev udført i stor respekt for den fredede ejendom, omfattede isolering af etageadskillelse mellem 1. og 2. sal i alt 343 m2 etageadskillelse. Derudover er indblæst Papiruld i 300 mm over den 480 m2 store riddersal. Dertil kommer indblæsning i skunkgulv på 2. sal svarende til 110 m2 i 350 mm tykkelse og 310 m2 skråvægge i 200 mm.

Allerede mens arbejdet stod på, kunne ejerne af slottet mærke effekten af isoleringen fra rum til rum, og det vurderes, at der fremover kan skæres 30% af varmeregningen.

Arbejdet er udført af Easyiso v/Ebbe Bernth, der er Papiruld Danmark A/S’ autoriserede isolatør i Odense.