Midtjysk Boligselskab

21 af Midtjysk Boligselskab udlejningsejendomme trængte til efterisolering. Opgaven blev vundet i udbud.

Røde murstensvilla

De 21 fritliggende villaer fra 1954 og trængte til efterisolering med det formål at nedbringe varmeudgifterne. Husene ligger på Nylandsvej og Slesvigvej i Silkeborg. Midtjysk Boligselskab havde foreskrevet Papiruld i udbudsmaterialet, og opgaven blev vundet på prisen.

Husene fik en gennemgribende isolering. Inden isoleringsarbejdet er påbegyndt, er der fjernet gammel isolering i skråvægge, i skunkgulv og på skunkvægge. På Nylandsvej 101-133 er der isoleret følgende pr. hus:

• 36 m2 loft i 300 mm tykkelse
• 107 m2 hulmur
• 33 m2 skunkrum i 200 mm tykkelse
• 48 m2 skråvægge i 100 mm tykkelse

På Slesvigvej 6-30 er der isoleret følgende pr. hus:

• 94 m2 hulmur
• 89 m2 loft i 300 mm tykkelse

Der er desuden etableret gangbro og monteret vindplader for korrekt ventilation på alle lofter. Hvert hus tog ca. 2 dage at efterisolere.

Arbejdet er udført af Wils A/S, som er en del af Papiruld Danmark A/S og autoriseret isolatør i Silkeborg og omegn.