Renovering af skole i Roskilde

Roskilde Kommune har udført en gennemgribende renovering af Tjørnegårdsskolen for at skabe et godt indeklima for eleverne.

Tjørnegaardsskolen

Eleverne skal have energi til hele skoledagen, og et godt indeklima er afgørende for trivsel og læring.

Det har betydet en gennegribende renovering af skolen – her i blandt efterisolering af lofterne på skolens fem blokke.

Der var fra bygherres side foreskrevet Papiruld i udbudsmaterialet, og al den gamle isolering blev fjernet for at gøre plads til Papiruld på de i alt 4.300 m² loft i 350 mm tykkelse. 

Alle kuldebroer, som kan være forårsaget af dårlig eller mangelfuld isolering, er nu lukket, og det vil have en mærkbar effekt på indeklimaet i klasseværelserne. 

Arbejdet er udført af Papiruld Odsherred, som er autoriseret projektisolatør for Papiruld Danmark A/S.

Beliggenhed: Roskilde
Bygningstype: Efterisolering
Bygherre: Roskilde Kommune
Omfang af isolering: 4.300 m² loft i 350 mm tykkelse 
Fagentreprenør: Tømrer- og snedkermester Niels Lien ApS