Rosenfeldt Gods

Rosenfeldt Gods energioptimerer løbende deres udlejningsejendomme, så de bliver attraktive at leje ud.

Rosenfeldt Gods

Det fredede Rosenfeldt Gods, som er beliggende nær Vordingborg, er et moderne gods med land- og skovbrug som har en række udlejningsejendomme tilknyttet.

Godsejeren ønsker sine udlejningsejendomme energioptimeret, så de bliver mere attraktive at leje ud og samtidigt lever op til moderne standarder.

Udlejningsejendommene er enfamilies huse, som er lejet ud til private mennesker. Flere af ejendommene er gamle bindingsværkshuse, som er dårligt isolerede og derfor har en høj varmeregning.

Bindingsværkshusene er bygget på et fundament af kampesten, som kræver særligt indsigt at isolere. Nogle steder er indervæggeme bygget op af et enkeltlags mursten, hvorefter der er bygget forsatsindervægge, som samtidigt er blevet efterisoleret. På den måde bliver varmeudgifterne reduceret, indeklimaet forbedret, og ejendommenene bliver mere attraktive at leje ud.

Der er i alt isoleret 245 m² hulmur, og der isoleres fortsat løbende.

Arbejdet er udført af Pribo-Huset ApS, som er Papiruld Danmark A/S’ autoriserede isolatør i Vordingborg og Næstved.