Slagelse Kommune

Slagelse kommune har stor fokus på energirenovering af kommunes skoler for at nedbringe C02-udslip og opnå energi-besparelser. Her er efterisolering en del af renoveringen.

Dalmose skole

Slagelse Kommune fik i foråret 2014 efterisoleret Dalmose Skole inkl. den kommunale skoletandpleje, som ligger i en tilstødende bygning tæt på skolen.

Slagelse Kommune har valgt isoleringsmaterialet Papiruld af flere årsager. Dels pga. af prisen, som var billigst i udbud, men også fordi den samlede C02 belastning for fremstillingen af Papiruld er lav, samt fordelene omkring lydisolering.

Der er isoleret i alt 680 m² loft på selve hovedbygningen. Her er fjernet gammel isolering over gangarealerne og indblæst Papiruld i 300 mm tykkelse. På loftet over klasseværrelserne er der indblæst 200 mm Papiruld oven på den eksisterende isolering, så der i alt ligger 300 mm isolering.

Bygningen som huser skoletandplejen er på 259 m2, og havde kun 75 mm eksisterende isolering på loftet, hvilket ikke har været tilstrækkeligt til at holde varmen inde. Der er derfor indblæst 250 mm Papiruld oven på den eksisterende isolering.

Det vurderes, at der i hovedbygningen kan spares ca. 7.000 kr årligt på varmeregningen, og skoletandplejen kan spare mellem 6.000 – 8.000 kr. pr. år. Arbejdet er udført af TN-Byg Slagelse ApS, der er Papiruld Danmark A/S’ autoriserede isolatør i Slagelse.