Vordingborg Kommune – skole

Gåsetårnskolen er én af Vordingborgs største folkeskoler med ca. 800 elever og en alt for høj varmeregning, som skolen ønskede at nedbringe.

Gåsetårnsskolen

Vordingborg kommune ønskede, at skolen blev tidssvarende energioptimeret for på den måde at opnå besparelser på skolens varmeudgifter. 

Valgte faldt på Papiruld som isoleringsmateriale, og isoleringsarbejdet er udført af to omgange. Første etape stod færdigt i 2013 og anden etape i slutningen af 2014. I alt er der efterisoleret 2.360 m² lofter med Papiruld i 250 mm tykkelse.

Der er bl.a. isoleret over skolens gymnastiksal, som var kold at opholde sig i for børnene. Salen havde varmepaneler i loftet og kun 100 mms isolering. Der er efterisoleret med 250 mm på loftet over hele gymnastiksalen, hvilket har gjort en stor forskel. Dels er salen blevet varmere, og allerede efter kort tid er der opnået store varmebesparelser.

Hver etape af isoleringsarbejdet har taget en uge at udføre og er foregået problemfrit, mens eleverne har haft undervisning.

Arbejdet er udført af Pribo-Huset ApS, som er Papiruld Danmark A/S’ autoriserede isolatør i Vordingborg og Næstved.